Doba lovu

Český název I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
bažant královský - kohout
bažant královský - slepice (jen bažantnice)
bažant obecný - kohout (odstřel)
bažant obecný - kohout i slepice (odstřel v bažantnici)
bažant obecný - kohout i slepice (odchyt)
bažant obecný - kohout i slepice (odchyt v bažantnici)
bažant obecný - kohout i slepice (lov loveckými dravci)
bažant obecný - kohout i slepice (lov loveckými dravci v bažantnici)
hrdlička zahradní
holub hřivnáč
husa běločelá
husa polní
husa velká
kachna divoká
krocan divoký - krocan
krocan divoký - krůta
lyska černá
perlička obecná
polák chocholačka
polák velký
straka obecná
vrána obecná

 

Český název I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
daněk skvrnitý - daněk starší 2 let
daněk skvrnitý - daněla starší 2 let
daněk skvrnitý - zvěř do 2 let věku
jelen evropský - jelen starší 2 let
jelen evropský - laň starší 2 let
jelen evropský - zvěř do 2 let věku
jelenec běloocasý
jezevec lesní
kamzík horský
koza bezoárová
králík divoký
kuna lesní
kuna skalní
liška obecná
muflon - muflon starší 2 let
muflon - muflonka starší 2 let
muflon - zvěř do 2 let věku
ondatra pižmová
prase divoké
sika Dybowského
sika japonský - jelen starší 2 let
sika japonský - laň starší 2 let
sika japonský - zvěř do 2 let věku
srnec obecný - srnec starší 2 let
srnec obecný - srna starší 2 let
srnec obecný - zvěř do 2 let věku
zajíc polní (odstřel)
zajíc polní (odchyt)
zajíc polní (lov loveckými dravci)